http://niteskorsornor.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 ข่าวสาร

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

 บุคลากร

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ21/12/2011
อัพเดท13/03/2020
ผู้เข้าชม311,998
เปิดเพจ529,230

ปฎิทิน

« June 2023»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

อบรมผู้ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด

การนิเทศ กศน.

การประกันคุณภาพ

เศรษฐกิจพอเพียง กศน.

iGetWeb.com
AdsOne.com

เกณฑ์การประเมิน

 

สรุปผลการดำเนินงาน

          เอกสารนำเสนอ เรื่อง ประกันคุณภาพ  ณ โรงแรมเฟิร์ส กทม.

วันที่  13 กันยายน 255  โดย  อังคณา  วสุวรวงศ์

          การประเมินโครงการ / กิจกรรม  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเขียนรายงานผลกศน. อำเภอ เรียบเรียงโดย สุดใจ บุตรอากาศ, บุษบา มาลินีกุล และสุมาลี อริยะสม ทำไมจึงต้องติดตาม  และประเมินโครงการการวางแผนและการบริหารโครงการใดก็ตาม เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย (Goal) และวัตถุประสงค์ (Objectives)  ที่ชัดเจนเพื่อช่วยในการกำหนดคุณลักษณะของผลปลายทางและผลระหว่างทางที่พึงประสงค์ หลังจากได้ดำเนินงานไปแล้วจุดมุ่งหมายจะช่วยกำหนดทิศทางของการดำเนินงานช่วยกำหนดวิธีการที่จะทำให้ได้รับผลตามเป้าหมายที่วางไว้ส่วนการติดตาม และประเมินผลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยตัดสินคุณค่าของกระบวนการหรือวิธีการดำเนินงานและการบรรลุผล สำเร็จของการดำเนินงานเช่น ทำให้ทราบว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงไรวิธีการที่ใช้มีความเหมาะสมมากเพียงใดผลของการดำเนินงานทำได้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่มากน้อยเพียงไร เป็นต้นการประเมินจะช่วยให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินคุณค่าของโครงการว่าจะขยายผลโครงการต่อ หรือยกเลิก รวมทั้งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงองค์การแผน แผนงานและโครงการ

 

 

          คู่มือนิเทศภายในสำหรับสถานศึกษาโครงการปี 2555(สมบูรณ์)อ.สุดใจ บุตรอากาศ

          เครื่องมือนิเทศ ติดตามประเมินผลของภาคีเครือข่าย

อ.จตุพร สุทธิวิวัฒน์

          ประเด็นการนิเทศ/เครื่องมือนิเทศ  อ.จตุพร  สุทธิวิวัฒน์

          การเขียนโครงการ  โดย  อ.สุดใจ  บุตรอากาศ

          หลักสูตรฝึกอบรมการนิเทศภายใน  นางพิมพา หาญวัฒนะชัย และ ดร.จรัสศรี หัวใจ  หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.

 

              

  

 

view

หน้าแรก

ข่าวสาร

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 เว็บบอร์ด

ติดต่อเรา

view